Tỷ lệ văn phòng bỏ không ở Mỹ đạt mức cao kỷ lục

Tình trạng dư thừa văn phòng ở Mỹ chủ yếu xuất phát từ sự dịch...

Gia tăng tỷ lệ văn phòng trống tại thị trường văn phòng cho thuê TPHCM

Tỷ lệ văn phòng trống tăng cùng với việc các giao dịch thuê chủ yếu...

Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê TPHCM năm 2023 và triển vọng cho năm 2024

Báo cáo nghiên cứu thị trường độc quyền của Galaxy Office cung cấp những thông...